Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2012

Schokolade
21:29
Schokolade
21:28
5596 dc05
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
Schokolade
21:28
Reposted fromshakeme shakeme viafollowed followed
21:28
8040 4d8e
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viafollowed followed
Schokolade
21:28
5605 ad4c
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
Schokolade
21:28
0718 49fa
fashion inspiration
Reposted fromonlooker onlooker viafollowed followed
Schokolade
21:28
3718 5faa 500
bathroom inspiration
Reposted fromonlooker onlooker viafollowed followed
Schokolade
21:28
5571 c4eb 500
Jul.
Schokolade
21:28
Schokolade
21:28
5878 0036 500
bedroom inspiration (schowek)
Reposted fromonlooker onlooker viafollowed followed
Schokolade
21:28
8024 b2d5
Reposted fromretaliate retaliate viafollowed followed

June 24 2012

Schokolade
18:06
9523 48da
Reposted fromownstyle ownstyle viaCattleya Cattleya
Schokolade
18:06
Schokolade
18:05
Reposted fromunicornsneverdie unicornsneverdie
Schokolade
18:05
7028 5a12
Reposted fromretaliate retaliate viastylish stylish
Schokolade
18:05
2718 1a78
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viajointskurwysyn jointskurwysyn
Schokolade
18:05
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno.
— Izabela Sowa "Cierpkość wiśni"
Reposted fromniewinna niewinna viaBloodMoon BloodMoon
Schokolade
18:04
7346 35ef
Reposted fromchristi christi
Schokolade
18:04
7471 1df9
Brigitte Bardot 
Reposted frometerycznie eterycznie
Schokolade
18:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl